نوشته‌هایی با برچسب "فراموش نکردن دروس"

روش هایی برای فراموش نکردن دروس روش هایی برای فراموش نکردن دروس

1- به پیش نیاز منابعی که می خوانی توجه کن. اگر مطالب پیش زمینه اصلی را یاد نگرفته باشی حتی اگر مطالب جدید را حفظ کنی باز هم احتمال فراموشی مطلب وجود دارد؛ مثلا در درس عربی تا صرف فعل را یاد نگرفته باشی، نمی توانی فعل ماضی و مضارع بسازی . پس قبل از یادگیری درس حتما سعی کن ضعف خود را در مطالب قبلی مرتبط از بین ببری. 2- قبل از ورود به کلاس و شروع درس، حتما به پیش خوانی درس جدید اقدام کن تا با پیش زمینه فکری با درس جدید رو به رو شوی. 3- سعی کن مطالب درسی را سر کلاس یاد بگیری. در کلاس حضور فعال داشته باش. سوال بپرس و تا درس را نفهمیده ای از کلاس خار

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه