نوشته‌هایی با برچسب "زن خانه دار یا شاغل"

زن شاغل بهتر است یا خانه دار زن شاغل بهتر است یا خانه دار

همیشه بین زوج هایی که هردو شاغل هستند این ابهام وجود دارد که آیا زنی که شاغل است زندگی بهتری می سازد یا زنی که خانه دار است. برای یافتن پاسخ با ما همراه شوید. در چند دهه‌ی اخیر با ایجادفرصت های مناسب برای تحصیل زنان و افزایش سطح آگاهی آنان انتظار بازگشت زنان به شیوه‌های سنتی و کلیشه غالب برای آنان بعنوان نقش همسری و مادری نباید داشته باشیم. شرایط مناسب شغلی زنان کمتر از مردان است. خانمی که مهندس شیمی است اما بعنوان منشی در مطب پزشکی در کاشمر کار می‌کند گفت: بارها برای یافتن کار متناسب با رشته تحصیلی‌ام به چند کارخانه‌ی فعال در سطح شهر مراجعه ک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه