هواپیمای شخصی - انوشیروان روحانی -

سرویس هنربه نقل از موسیقی ایرانیان؛ بخش موسیقی:

آیا میدانستید «انوشیروان روحانی» از استادان بنام موسیقی ایران، گواهینامه خلبانی دارد و در سالهای دور و در ایران هواپیمای شخصی داشته است!؟

انوشیروان روحانی

انوشیروان روحانی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه