نرم افزار ماشین حساب سخنگو اندروید + دانلود

با نصبنرم افزار  Talking Calc، یک ماشین حساب سخنگو را در اندروید خود داشته باشید. این ماشین حساب تمامی اعمال ساده ریاضی را انجام میدهد و نتایج را برای شما با صدای دلخواه، بازگو میکند. برای مثال وقتی عدد ۲ و ۳ را با هم جمع کنید، در آخر پاسخ عدد ۵ را برای شما میخواند. همچنین میتواند در هنگام انجام محاسبات نیز صحبت کند و کلماتی مانند به اضافه یا ضرب در را بگوید.

نرم افزار ماشین حساب سخنگو اندروید + دانلود - تصویر 1

اندروید 2.1 و بالاتر

176 کیلو بایتنرم افزار ماشین حساب سخنگو اندروید + دانلود - تصویر 2


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه